Cases

Mentoring/Udvikling af ledere

En leder havde udfordringer med mobning i sit team. Jeg hjalp lederen til at finde ind til årsagen og gennemføre en kulturændring, så feedback blev en naturlig del af samarbejdet i teamet. Resultatet blev, at mobningen stoppede, og den udsatte fik sikret en ligeværdig plads i teamet og et godt samarbejde fremover. 

 

En leder havde dilemmaet i sit team, at teamet samarbejdede godt og løste opgaverne, men brok var en accepteret del af hverdagen. Jeg guidede teamlederen til at arbejde med teamets opfattelse af egen dagligdag og opnå enighed om, hvad en god hverdag er. Hvordan hver enkelt kan bidrage og hvordan, der skal måles og følges op løbende, så udfordringer løses inden de giver anledning til brok. 

ab-fav

Er din virksomhed vokset? Fra ejer til personaleleder

Når antallet af medarbejdere vokser, ændrer lederrollen sig, og for mange bliver personaleledelse det, der fylder mest. Samtidig med at de øvrige opgaver også er der. Men hvordan får du tid til det hele? Og hvordan bliver du en god personaleleder? Lad mig give dig nogle værktøjer, så du får bedre overblik og udvikler dine medarbejdere.   Det giver mere ro på for dig, højere medarbejdertilfredshed og bedre resultater. 

 
Afspil video
ab-fav
Afspil video om Overlay_kom i mål med strategien

Fra strategi til målopfyldelse

Mange virksomheder har rigtig meget at lave og udvikler virksomheden ud fra de ordrer, der løbende kommer ind. Det bevirker, at det er svært at planlægge og er uforudsigeligt, hvor stor arbejdsmængden bliver, og dermed behovet for ressourcer. 

Med strategiplanlægning får både ledelse og medarbejdere overblik og struktur, så der arbejdes i samme retning og prioriteres blandt opgaverne. Det gør det meningsfuldt at bidrage til virksomheden, skaber arbejdsglæde og i sidste ende bedre resultater. 

ab-fav

Procesoptimering

En leder af en afdeling med ca. 55 medarbejdere stod med et efterslæb på ca. 15.000 sager, der var for sent behandlet eller slet ikke startet behandling af. Jeg hjalp lederen til at løse opgaven ved indførelse af Lean som arbejdsmetode og indførelse af servicestandarder, så nye efterslæb blev undgået, og uerfarne kolleger kunne hjælpe til i en periode. Efterslæbet blev indhentet i løbet af 9 måneder forud for tidsplanen.  

Et team oplevede i forbindelse med Corona, at sagsmængden steg med 200% på meget kort tid. Sammen med lederen gennemgik jeg arbejdsprocesserne for at finde alternative arbejdsgange og standardiseringer, så ikke-uddannede kolleger kunne hjælpe til med dele af processen. Det sikrede behandling af sagerne indenfor rimelig tid og til kundernes tilfredshed.   

ab-fav

Sammenlægning af afdelinger

Som leder havde jeg opgaven at gennemføre en sammenlægning af en afdeling i Århus med 40 medarbejdere med en tilsvarende afdeling i København. 

Da ingen medarbejdere ønskede at flytte med jobbet, var min opgave at håndtere fratrædelser løbende samtidig med motivering til gennemførelse af daglige opgaver og overholdelse af servicestandarder igennem en periode på 10 måneder før endelig sammenlægning var succesfuldt gennemført. 

ab-fav

Outsourcing

I forbindelse med outsourcing af et arbejdsområde hjalp jeg ledergruppen med at forberede kommunikationen til medarbejderne, gennemføre kommunikationen, sætte mål for processen, håndtere medarbejdernes individuelle situationer.

Det sikrede kvalitet i arbejdet under hele forløbet og størst mulig medarbejdertilfredshed trods situationen. 

 

At udvikle ledere gennem ledelsessparring og coaching inspirerer mig og øger min kreativitet til at finde nye måder at optimere virksomheder på.