Hvad får du?

Fra vision til målopfyldelse

Fra vision, mission og målsætning til teammål og handlingsplan, opfølgning og målopfyldelse: 

       Kende din virksomheds styrker og svagheder

       Styrke din målsætning

       Planlægge kommunikation af din målsætning til dine medarbejdere

       Differentiere målet efter team størrelse, hovedopgave, erfaring m.m.

       Sætte handlingsplan op

       Vælge Key Performance Indicators (KPI´er)

       Implementere

       Følge op – visuel daglig opfølgning, månedlig opfølgning, 1 til 1 samtaler

Udvikling af ledere

 • Motivation
 • Perspektiv
 • Styrker og udfordringer
 • Coaching og sparring

Forandringsledelse

 • Hvor skal vi hen?
 • Hvordan forbereder vi os bedst muligt på hvad, der måtte vente os forude?

Organisationsændringer

 • Forberedelse
 • Kommunikation
 • Håndtere usikkerhed
 • Motivation

Support ved ansættelse af medarbejdere

 • Jobopslag
 • Udvælgelse af kandidater
 • Samtale
 • Valg af kandidat

At udvikle ledere gennem ledelsessparring og coaching inspirerer mig og øger min kreativitet til at finde nye måder at optimere virksomheder på.